Skip to content

sugu määrav Y-piirkond (ingl. Sex-determining region Y, SRY)

  • by

Imetajate Y-kromosoomi lühikese õla kromosoomipiirkond, kus paikneb isasust määrav geen. Selle geeni poolt kodeeritav SRY-valk on DNA-seoseline transkriptsioonifaktor e. testiseid determineeriv faktor. Mutatsioonid selles geenis viivad gonaadide düsgeneesile ja XY-naiste (Sweyeri sündroom) tekkeni. Kui geneetiliselt on naistel SRY-piirkonna translokatsioon X-kromosoomi, siis on tegemist XX-isadussündroomiga.

Related Entries