Skip to content

Geneetika sõnastik

soolo-LTR-id (ingl. Solo LTRs)

  • by

Transposooni Ty1 LTR-d võivad omavahel rekombineeruda ja deleteerida transposooni keskse kodeeriva ala. Moodustuvad nn. soolo-LTR-d e. deltajärjestused.