Skip to content

Geneetika sõnastik

SOS-vastus (ingl. SOS response)

  • by

DNA reparatsiooni, rekombinatsiooni ja replikatsioonivalkude täieliku komplekti süntees bakterites juhul, kui bakterite DNA on tõsiselt vigastatud (nt. vastuseks UV-kiirgusele).