Skip to content

Geneetika sõnastik

alleeli fikseerumine (ingl. Allele fixation)

  • by

Sündmus, kus lookuse kõik alleelid peale ühe on populatsioonist elimineerunud. Järelejääva alleeli sagedus on seega 100%, ta on populatsioonis kinnistunud (fikseerunud).

alleelne välistamine (ingl. Allelic exclusion)

  • by

Igas B-lümfotsüüdis toimub vaid üks produktiivne genoomne ümberkorraldus, teine alleel ei avaldu. Alleelide välistamine toimub immuunglobuliinide raskete ja kergete ahelate geenisegmentide puhul üksteisest sõltumatult.

allotetraploid (ingl. Allotetraploid)

  • by

Nelja genoomiga organism, kes pärineb erinevate liikide ristamisest. Neljast genoomist tavaliselt kaks on pärit ühest ning ülejäänud kaks teisest liigist.