Skip to content

Geneetika sõnastik

akridiinvärvid (ingl. Acridine dyes)

  • by

Klass positiivselt laetud polütsüklilisi molekule (akridiinoranž, proflaviin jt.), mis interkaleeruvad DNA-sse ja põhjustavad valdavalt raaminihkemutatsioone.

aktivaator, Ac (ingl. Activator, Ac)

  • by

Maisi transposoon, mis kodeerib transaktiivse transposaasi sünteesi. Viimase abil toimub Ac ja teiste Ac/Ds perekonna elementide ümberpaiknemine DNA-s.