Skip to content

Geneetika sõnastik

alamliik (ingl. Subspecies)

  • by

Üks kahest või enamast sama liigi morfoloogiliselt ja geograafiliselt eristatavast populatsioonist, mille isendid võivad üksteisega ristuda.