Skip to content

Geneetika sõnastik

auksotroof (ingl. Auxotroph)

  • by

Mutantne mikroorganism (nt. bakter või pärmseen), kes ei kasva minimaalsöötmel ning vajab kasvuks mingite ainete lisamist (nt. aminohappeid või vitamiine).

autism (ingl. Autism)

  • by

Endassesulgumus, lapsepõlves ilmnev psüühikahäire, esineb ka täiskasvanuil.

autoimmuunhaigused (ingl. Autoimmune diseases)

  • by

Haigused, mis on tingitud üli- e. hüperaktiivsest immuunsüsteemist, mis põhjustab organismi normaalse koe ründamist autoantikehadega samal viisil, kui toimub rünne võõraine vastu.

autoinduktorid (ingl. Autoinductors)

  • by

Keemilised molekulid, mis mõjutavad samal viisil nii tootvaid rakke kui ka retsipientrakke. Nende funktsiooniks on aktiveerida regulaatorvalke.

autopolüploid (ingl. Autopolyploid)

  • by

Polüploid, millel on identsed või peaaegu identsed kromosoomikomplektid (genoomid) kordistunud. Polüploidsete genoomidega liigid moodustuvad sel juhul samast algse liigi genoomist.

autoradiograafia (ingl. Autoradiography)

  • by

Meetod, kus fotopositiiv või andmestik saadakse ainete (nt. DNA) radioaktiivse materjaliga (nt. tümidiin) märgistamisel ja järgneval eksponeerimisel radioaktiivse kiirguse suhtes tundlikule filmile.

autosoom (ingl. Autosome)

  • by

Suvaline kromosoom, mis pole sugukromosoom. Nende arv ja kuju ei sõltu soost, nad on mõlemale sugupoolele ühised.

autotroof (ingl. Autotroph)

  • by

Organism, kes moodustab orgaanilisi ühendeid anorgaanilistest molekulidest, kasutades valgus- (fotosüntees) või keemilist (kemosüntees) energiat.