Skip to content

Geneetika sõnastik

asendiefekt (ingl. Position effect)

  • by

Fenotüübi muutus, mis on põhjustatud geeni või geenigrupi asupaiga muutusest kromosoomis. Sageli on see efekt põhjustatud heterokromatiinist, mis asub vaadeldava geeni või geenigrupi kõrval.

asendusema (ingl. Surrogate mother)

  • by

Emasloom (naine), kelle emakasse on implanteeritud teisest organismist pärit blastotsüst, mistõttu ta sünnitab ka võõra geneetilise päritoluga järglase.

askus (ingl. Ascus)

  • by

Paljunemiskott kottseente (Ascomycetes) sugulisel paljunemisel, milles moodustatakse askospoore.

asutajaefekt (ingl. Founder effect)

  • by

Juhuslik alleelisageduste muutus uues väikeses ja isoleeritud populatsioonis. Juhuslik väike väljavõte suurest põhipopulatsioonist. Väike populatsioon võib geneetiliselt divergeeruda geneetilise triivi tõttu.