Skip to content

Geneetika sõnastik

AP-lüaas (ingl. AP lyase)

  • by

Bifunktsionaalsetel komplekssetel DNA- (apuriinne või apürimidiinne) lüaasidel kui glükosülaasidel esinev 3´→5´ endonukleaasne aktiivsus.

AP-sait (ingl. AP site)

  • by

DNA glükosülaas katkestab vale N-aluse ja 2-desoküriboosi vahelise glükosiidsideme, põhjustades apuriinse või apürimidiinse saidi e. AP-saidi tekke ning N-aluse vabanemise. Vt. mittepaardunud nukleotiid.

apoensüüm (ingl. Apoenzyme)

  • by

Liitensüümi valguline osa, mis koensüümiga liitudes moodustab aktiivse holoensüümi, millel on kindel spetsiifilisus. Iseseisev apoensüüm on vähespetsiifilise ensümaatilise aktiivsusega. Vt. holoensüüm.

apomiksis (ingl. Apomixis)

  • by

Taimede mittesugulise paljunemise viis, kus moodustatakse mitteredutseeritud kromosoomistikuga (tavaliselt diploidsed) munarakud, mis arenevad edasi ilma viljastumiseta, partenogeneetiliselt.

apoptoos (ingl. Apoptosis)

  • by

Nähtus, kus eukarüootse organismi rakud hukkuvad samades rakkudes toimivate geneetiliselt programmeeritud sündmuste tõttu, raku enesetapp.