Skip to content

Geneetika sõnastik

anafaas (ingl. Anaphase)

  • by

Mitoosi- või meioosifaas, kus tütarkromosoomid liiguvad kääviniitide abil ekvatoriaalplaadilt raku poolustele. Anafaas järgneb metafaasile ja eelneb telofaasile.

aneemia (ingl. Anemia)

  • by

Kehvveresus, hemoglobiini defektsusest või punaliblede vähesusest tingitud haiguslik seisund, millega kaasnevad nõrkus, hingeldus ja kahvatus.

ankurjärjestus (ingl. Anchor marker)

  • by

Lühikesed unikaalsed järjestused, mille kaudu ankurdatakse füüsilised kaardid geneetiliste kaartidega ja vice versa. Vt. järjestusspetsiifilised saidid.

antigeen (ingl. Antigen)

  • by

Selgroogse organismi tunginud võõraine (tavaliselt valk), mis seotakse spetsiifiliselt antikehaga või T-rakkude retseptoriga. Vt. immunogeen.

antisenssahel (ingl. Antisense strand)

  • by

DNA kaksikheeliksi ahel, mille nukleotiidijärjestus on matriitsiks RNA sünteesil. DNA teise ahela e. senssahela järjestust üldjuhul ei transkribeerita.972Sõnastik

antisenssgeen (ingl. Antisense gene)

  • by

Geen, mille transkript on komplementaarne tavageeni pre-mRNA või mRNA-ga. Tavaliselt konstrueeritakse selliseid geene nii, et kodeeriv piirkond pööratakse promoootori suhtes ümber.