Skip to content

Geneetika sõnastik

Amesi test (ingl. Ames test)

  • by

Salmonella typhimurium’i auksotroofsetel eritüübiliste mutatsioonidega (transitsioonid, transversioonid, raaminihkemutatsioonid) tüvedel vaadeldakse pöördmutatsioonide tekkesagedust keemiliste ühendite toimel.

amfidiploid (ingl. Amphidiploid)

  • by

Kahe teadaoleva liigi F1-hübriidi kromosoomistiku kordistumine. Teistel allopolüploididel ei pruugi liikide kromosoomistikud olla teada.

amnion (ingl. Amnion)

  • by

Loote vesikest, amnionivedelikuga täidetud kotjas moodustis, mis ümbritseb roomajate, lindude ja imetajate loodet.

amnionivedelik (ingl. Amniotic fluid)

  • by

Kõrgemate selgroogsete lootekoti vedelik, mis sisaldab ka looterakke (embrüorakud). Nii vedelikku kui ka looterakke kasutatakse embrüo või loote geneetiliste puuete diagnoosimiseks.

amniotsentees (ingl. Amniocentesis)

  • by

Protseduur amnionivedeliku saamiseks rasedalt naiselt. Võimalike haiguste diagnoosimiseks määratakse vedeliku keemiline koostis ja seal olevate rakkude kultiveerimisel karüotüübi anomaaliad (nt. trisoomiad).