Skip to content

Geneetika sõnastik

alamliik (ingl. Subspecies)

  • by

Üks kahest või enamast sama liigi morfoloogiliselt ja geograafiliselt eristatavast populatsioonist, mille isendid võivad üksteisega ristuda.

algkude (ingl. Meristem)

  • by

Diferentseerumata, mitootiliselt aktiivne taimekoe tüüp, millest moodustuvad kõik muud koed (võrreldav loomade tüvirakkudega).

alkaptonuuria (ingl. Alkaptonuria)

  • by

Pärilik, retsessiivne metaboolne defekt, mille puhul alkaptonuuriahaiged väljastavad organismist koos uriiniga suuremates kogustes homogentisiinhapet (alkaptooni).

alleeli fikseerumine (ingl. Allele fixation)

  • by

Sündmus, kus lookuse kõik alleelid peale ühe on populatsioonist elimineerunud. Järelejääva alleeli sagedus on seega 100%, ta on populatsioonis kinnistunud (fikseerunud).

alleelne välistamine (ingl. Allelic exclusion)

  • by

Igas B-lümfotsüüdis toimub vaid üks produktiivne genoomne ümberkorraldus, teine alleel ei avaldu. Alleelide välistamine toimub immuunglobuliinide raskete ja kergete ahelate geenisegmentide puhul üksteisest sõltumatult.

allotetraploid (ingl. Allotetraploid)

  • by

Nelja genoomiga organism, kes pärineb erinevate liikide ristamisest. Neljast genoomist tavaliselt kaks on pärit ühest ning ülejäänud kaks teisest liigist.

Alu-järjestus (ingl. Alu sequence)

  • by

Kordus-DNA-järjestused, mis sisaldavad restriktaas Alu saiti, mis on ca 280 bp pikkused lühikesed insertsioonilised elemendid. Vt. SINE.

aluse analoog (ingl. Base analog)

  • by

Mittelooduslik puriin- ja pürimidiinalus, mis erineb veidi normaalsetest alustest, kuid on ikkagi võimeline lülituma nukleiinhappesse.