Skip to content

Geneetika sõnastik

penetrantsus (ingl. Penetrance)

  • by

Indiviidide protsent, kellel on konkreetne fenotüüp, võrreldes nende isenditega, kellel see võiks genotüübi tõttu olla.