Skip to content

Geneetika sõnastik

kromatiid (ingl. Chromatid)

  • by

Mitoosis ja meioosis kromosoomide DNA replikatsiooni tagajärjel moodustunud kaks geneetiliselt identset tütarkromatiidi.

kromatiin (ingl. Cromatin)

  • by

Eukarüootse organismi kromosoomide DNA ja valkude kompleks, mis värvub kromosoomide diferentsiaalvärvimisel eri moodi sõltuvalt kromosoomide kokkupakituse astmest ja DNA-järjestusstruktuurist.

kromatiini transkriptsiooni soodustav kompleks, FACT (ingl. Faciliates chromatin transcription)

  • by

Eukarüootne RNA polümeraas II on võimeline valgulise FACT-kompleksi esinemisel mööduma nukleosoomidest. FACT-kompleks kõrvaldab nukleosoomist H2A/H2B dimeerid (nukleosoomid jäävad heksameerseteks). Pärast polümeraas II möödumist kompleksist restaureeritakse… Read More »kromatiini transkriptsiooni soodustav kompleks, FACT (ingl. Faciliates chromatin transcription)

kromosoomaberratsioon (ingl. Chromosome aberration)

  • by

Kromosoomide ebanormaalne struktuur või nende arvu muutus rakus. Näiteks kromosoomsed puudujäägid (deletsioonid), duplikatsioonid, inversioonid, translokatsioonid, aneuploidsus, polüploidsus jt.

kromotsenter (ingl. Chromocenter)

  • by

Kõrgdiferentseeritud kudedes (nt. Diptera liikide süljenäärmed) polüteensete kromosoomide heterokromatiinsete piirkondade ühinemisel moodustuvad struktuurid.