Skip to content

krossingoveri ühik (ingl. Crossover unit)

  • by

Geenide kauguste mõõtmise ühik geneetilisel kaardil meiootilise krossingoveri sündmuste toimumise keskmiste väärtuste alusel. Kaardiühiku pikkust, mis vastab üheprotsendilise sagedusega krossingoveri toimumisele, nimetatakse sentimorganiks (cM). Viimane näitab, et vaid ühes kromatiidis sajast meioosi läbinust on vastavas piirkonnas toimunud üks ristsiirdesündmus.

Related Entries