Skip to content

kromosoomide vöödistik (ingl. Chromosome banding)

  • by

Kromosoomide värvimine viisil, kus tumedad ja heledad alad (vöödid) ilmnevad piki kromosoomi telge. Kromosoomide lateraalse mustri võrdlus aitab identifitseerida kromosoomipaarid ja neis esinevad kõrvalekalded. Inimese igal kromosoomil on oma individuaalne, eristatav vöödistiku muster.

Related Entries