Skip to content

Geneetika sõnastik

kiasm (ingl. Chiasma, pl. Chiasmata)

  • by

Esimese meiootilise jagunemise profaasi diploteenistaadiumis kahe homoloogse kromosoomi neljast kromatiidist koosnevas grupis nähtav kahe kromosoomi vaheline DNA-lõikude vahetuskoht, kus toimub ristsiire.

kiilaspäisus (ingl. Pattern baldness)

  • by

Juuste väljalangevus. Kiilaspäisust määrav alleel avaldub erinevatel sugupooltel eri moodi: meestel dominantselt, naistel retsessiivselt. Juuste hõrenemine algab lagipeast (kujundkiilaspäisus) või mõlemalt oimukohalt, transformeerudes lagipeas (musterkiilaspäisus).

kinetohoor (ingl. Kinetochore)

  • by

Kromosoomi tsentromeerse piirkonnaga assotsieeruv valguline struktuur eukarüootsete rakkude mitoosil/meioosil, kuhu rakkude jagunemisel kinnituvad käävi mikrotuubulid.