Skip to content

Geneetika sõnastik

keemiline gradient rakus (ingl. Chemical gradient)

  • by

Sügoodi arengu algetapid on määratud munarakuga kaasa tulevate ainetega, mis moodustavad rakus keemilised gradiendid, et initsieerida sügoodi esmast arengut ja geeni aktiivsust. Vt. positsiooniline informatsioon.

keskmine (ingl. Mean)

  • by

Aritmeetiline keskmine. Kõikide mõõtmiste või väärtuste summa uuritavas valimis, jagatud valimi indiviidide arvuga.