Skip to content

krossingoveri üksikahelaliste katkemiste mudel (ingl. Single-strand break model)

  • by

Holliday mudel, mis põhineb DNA-ahelate roteeerumisel, üksikahelaliste katkete tekkimisel, üksikahelate assimileerimisel ja tekkinud katkete taasühinemisel. Ristsiirdega ei kaasne DNA sünteesi de novo.

Related Entries