Skip to content

krossingoveri kaksikahelaliste katkemiste mudel (ingl. Double-strand break model)

  • by

DNA kaksikahelaliste katkete tõttu on homoloogsed kromosoomid rekombinatsioonikohas teineteisega kahest kohast ühendatud tänu üksikahelalistele sildadele. Kaasneb DNA süntees de novo.

Related Entries