Skip to content

pluripotentsed tüvirakud (ingl. Pluripotent stem cells)

  • by

Pluripotentsed tüvirakud diferentseeruvad kindlateks rakutüüpideks. Vastandina totipotentsetele tüvirakkudele on nad eeldetermineeritud: näiteks annab vereloome pluripotentne tüvirakk alguse vaid vereloomerakkudele, ta pole aga võimeline muutuma kõigiks sidekoe eellasrakkudeks.

Related Entries