Skip to content

Geneetika sõnastik

tühik (ingl. Gap)

  • by

Kaksikahelalise DNA ühes ahelas puuduvad nukleotiidid (üks või mitu).