Skip to content

Geneetika sõnastik

palindroom (ingl. Palindrome)

  • by

DNA-lõik, kus kesksest sümmeetriateljest lähtudes, lugedes erinevatelt DNA-ahelatelt mõlemas suunas aluspaaride järjestusi, saame sama geneetilise lause e. info.