Skip to content

antiterminatsioon (ingl. Antitermination)

  • by

Geneetiline mehhanism prokarüootidel (ja faagidel), kus RNA transkriptsioonil RNA polümeraas ei tunne ära operonisisest terminatsioonisignaali, mistõttu võimaldatakse transkribeerida operoni lõpuosa geenid. Antiterminatsiooni põhjustavad mRNA puhul spetsiifilised antiterminatsioonifaktorid, mittetransleeritavate RNA-de (tRNA, rRNA) transkriptsiooni peatamist või termineerimist võivad põhjustada nende endi sekundaarstruktuurid.

Related Entries