Skip to content

plasmiidide peremeesulatus (ingl. Plasmid host range)

  • by

Plasmiidide klassifitseerimisel kasutatav omadus: kitsa peremeesulatusega plasmiidid on vaid lähedases suguluses olevates bakteriliikides, laia peremeesulatusega plasmiidid on aga väga erinevates bakteriliikides. Horisontaalsel geenide ülekandel toimub mõnede plasmiidsete geenikassettide ülekanne ka prokarüootidelt eukarüootidele ja vastupidi.

Related Entries