Skip to content

totipotentsus (ingl. Totipotent cell or nucleus)

  • by

Diferentseerumata embrüorakk, mis on võimeline andma aluse kõigile areneva organismi rakkudele. Näiteks areneva embrüo 4-rakustaadiumis olevad rakud on pärast isoleerimist ja transplanteerimist teise embrüo rakkude hulka võimelised andma aluse uuele normaalselt funktsioneerivale embrüole.