Skip to content

transfektsioon (ingl. Transfection)

  • by

1. Eukarüootse raku poolt DNA vastuvõtt ja uute geneetiliste markerite moodustumine pärast sisenenud DNA integreerumist raku genoomi. 2. Bakterite transformatsioon viirusnukleiinhappega ning uute viirusosakeste (faagide) moodustumine.

Related Entries