Skip to content

Geneetika sõnastik

triip (ingl. Band)

  • by

Elektroforeesil tekkivad fragmentide või molekulide kogumid, mis ilmnevad geelis triipudena.

triplet (ingl. Triplet)

  • by

RNA nukleotiidikolmik, mis määrab ära kindla aminohappe lülitumise valku. Geneetilise koodi üksus. Vt. koodon.

trisoomsus (ingl. Trisomic)

  • by

Diploidne rakk või organism, kellel on kromosoomipaaris lisakromosoom. Kromosoomi valem: 2n + 1. Üks kromosoom on kolmes korduses.