Skip to content

TFIIX (RNA polümeraas II transkriptsioonifaktor X) (ingl. TFIIX, Transcription factor X for RNA polymerase II)

  • by

Valk, mida on eukarüootidel vaja transkriptsiooni initsiatsiooniks RNA polümeraasiga II. X tähistab suvalist erinevatest faktoritest, mida märgistatakse tähisega A-st F-ni.

Related Entries