Skip to content

Geneetika sõnastik

terminaliseerimine (ingl. Terminalization)

  • by

Meioosi profaasi diploteeni- e. diploneemastaadiumis bivalentides (homoloogsete kromosoomide õdekromatiidides) tsentromeeridest algav liikumine, kus on näha kiasmide liikumist bivalentide otste suunas.