Skip to content

T-vöödid (ingl. T bands)

  • by

Kromosoomi telomeersete piirkondade värvumine, kasutades spetsiifilisi värvimismeetodeid. Diferentsiaalvärvimisega eristatakse G- või Q-vööte, R- (ingl. reverse) vöödistust, C- e. CBG- (C-vöödid baariumkloriidi ja Giemsa värviga) vöödistust, H-vöödistust jt.

Related Entries