Skip to content

Geneetika sõnastik

spoor (ingl. Spore)

  • by

Eos. Taimede sporofüüdi poolt meioosil moodustuvad haploidsed produktid. Nad on võimelised taluma ebasoodsaid keskkonnatingimusi, kuid andma soodsates tingimustes alguse uuele organismile ilma viljastumiseta.