Skip to content

Geneetika sõnastik

mer (kr. Meros, ingl. mer)

  • by

Üksikahelalises oligonukleotiidses polümeeris olev üksus e. nukleotiid. Näiteks 12-mer on 12-nukleotiidiline üksikahelaline ala DNA-s.

merosügoot (ingl. Merozygote)

  • by

Osaline sügoot, mis moodustub geneetilise info osalisel ülekandel (protsess ühesuunaline, vahetust pole), näiteks bakterite konjugatsioonil ja transformatsioonil. Vt. eksogenoot; endogenoot.