Skip to content

Geneetika sõnastik

modulon (ingl. Modulon)

  • by

Erinevatesse regulonidesse kuuluvad operonid, kus lisaks spetsiifilisele regulaatorile toimub kontroll ka ühise globaalse regulaatori poolt (nt. kataboolselt aktiivne valk). Vt. regulon.

monomeer (ingl. Monomer)

  • by

Üksik molekulaarne ühik, mis võib kombineeruda teistega, et moodustada palju komplekssemat molekulaarstruktuuri.

mõõdukas faag (ingl. Temperate phage)

  • by

Faag (viirus), mis nakatab, kuid ei pruugi hävitada (lüüsida) peremeesrakku (bakterirakku). Võib üle minna lüütilisse tsüklisse. Vt. virulentne faag.

morfogenees (ingl. Morphogenese)

  • by

Organismi struktuuride ja vormi väljakujunemine arengu jooksul. Suure tähtsusega on arengu väga kindlatel ajahetkedel mõjuvad erinevad morfogeenid.

morfoloogia (ingl. Morphology)

  • by

Organismide kuju ja sisestruktuuri uurimine. Nähtavate struktuuride arengu uurimine ja erinevate organismide sarnaste struktuuride võrdlev arengulugu.

morgan (ingl. Morgan)

  • by

Geneetilise kaardi ühik. Morgan (M) võrdub kahe lookuse vahelise 100%-lise ristsiirde sagedusega. On 100 cM (sentimorganit).