Skip to content

Geneetika sõnastik

mälu-B-rakud (ingl. Memory B cells)

  • by

Üks immuunsüsteemi mälurakkude tüüpe. Puutudes hiljem kokku sama antigeeniga, on nad võimelised vastavaid antikehi kohe ka produtseerima.

massvalik (ingl. Mass selection)

  • by

Ristamiseks ja järglaste andmiseks aretuses valitakse populatsioonist grupp isendeid nende individuaalsete omaduste alusel, mitte aga nende vanemate ja järglaste fenotüüpide põhjal.

matriits (ingl. Template)

  • by

Näidis või šabloon. DNA säilitab kodeeritud informatsiooni ning toimib kui mudel või matriits, millelt kopeeritakse komplementaarne DNA-ahel või transkribeeritakse see RNA-ks.