Skip to content

Geneetika sõnastik

meioos (ingl. Meiosis)

  • by

Rakujagunemisviis, kus sugurakkude või eoste eellasrakkude kromosoomide arv redutseerub kaks korda, lähtuvalt diploidsest (2n) või somaatilisest kromosoomide arvust. Selle protsessi tulemusena moodustuvad loomadel gameedid ja… Read More »meioos (ingl. Meiosis)