Skip to content

Geneetika sõnastik

metafaas (ingl. Metaphase)

  • by

Raku jagunemise faas, kus kromosoomid kogunevad ekvatoriaalplaadile (metafaasiplaadile) ja on tänu kondenseerumisele eristatavad ka valgusmikroskoobis. Järgneb profaasile ning eelneb anafaasile ja telofaasile.

metastaas (ingl. Metastasis)

  • by

Primaarsest kasvajakoldest organismi teistesse, algul mittetabandunud organitesse migreerunud kasvajarakud, mis võivad anda sekundaarseid kasvajaid.

metüülguaniin -O6 (ingl. O6-methylguanine)

  • by

Modifitseeritud nukleotiid, mis paardub nii C- kui T- nukleotiididega, kuid DNA replikatsiooni käigus lülitab DNA polümeraas vastasahelasse vaid T, mistõttu tekib mutatsioon.