Skip to content

Geneetika sõnastik

mikrodeletsioonid (ingl. Microdeletions)

 • by

Mutatsiooni tagajärjel kaob DNA-ahelast nukleotiidipaar (punktmutatsioon), mille tulemusena muutuvad lugemisraam ja seetõttu ka polüpeptiidahela struktuur ning funktsioon.

mikroinsertsioonid (ingl. Microinsertions)

 • by

Uue nukleotiidipaari lülitumine DNA-ahelasse, mistõttu muutub lugemisraam. Alates mutatsiooni kohast loetakse koodoneid ühe nukleotiidi võrra nihkes, millega muutuvad polüpeptiidahela struktuur ja funktsioon.

mikrokiip (ingl. Microchips; Microarray)

 • by

Diagnostiline meetod, kus ränikihiga klaasile on korrapäraselt üliväikestesse sektoritesse seotud tuhandeid in vitro sünteesitud lühikesi diagnostilisi geeniproove, mis hübriiduvad vaid DNA täieliku homoloogsuse korral.

mikrotuubulid (ingl. Microtubules)

 • by

Seest õõnsad kõige suuremad tsütoskeleti elemendid raku tsütoplasmas (23 μm), millel on suur tähtsus rakuorganellide liikumises – näiteks mitoosikäävis.

mimikri (ingl. Mimicry)

 • by

Ühe looma- või taimeliigi välimuslik sarnasus teisega, mis võimaldab neist ühe kaitset või sigimisedu.

minimaalsööde (ingl. Minimal medium)

 • by

Mikrobioloogiline sööde, mis sisaldab vaid neid komponente (anorgaanilised soolad, üks süsinikuallikas, teatud vitamiin), mis on hädavajalikud metsiktüüpi organismide kasvuks ja paljunemiseks.

minisatelliidid (ingl. Minisatellites)

 • by

DNA-järjestused, mis sisaldavad polümorfseid 20–70 nukleotiidi pikkusi kordusjärjestusi. Nende polümorfismil põhineb geneetiline sõrmejäljeuuring.

miRNA-d (ingl. miRNAs)

 • by

Eukarüootide lühikesed (kuni 22 nukleotiidi) RNA-d, mis on posttranskriptsioonilisteks regulaatoriteks. Seonduvad komplementaarsuse alusel mRNA nukleotiidijärjestustega, takistades translatsiooni toimumist. Vt. geenivaigistus; RNA interferents.

mitokonder (ingl. Mitochondria)

 • by

Taime- ja loomaraku tsütoplasmas olevad organellid, kus toimub oksüdatiivse fosforüülimise tulemusel energia (ATP) talletamine.

mitoos (ingl. Mitosis)

 • by

Rakujagunemise viis. Interfaasis duplitseerunud kromosoomide lahknemine ning raku tsütoplasma (koos de novo sünteesitud organellidega) jagunemine kahe geneetiliselt identse tütarraku tekkel.

mitootiline segregatsioon (ingl. Mitotic segregation)

 • by

Geenide lahknemine mitoosiprotsessis. Selline vegetatiivne segregatsioon tuleneb geneetiliselt heterogeensete tsütoplasmaatiliste organellide DNA replikatsioonist ja organellide juhuslikust jaotumisest tütarrakkude vahel.

mittemärklaudorganismid (ingl. Nontarget organisms)

 • by

Märklaudorganismidesse toimivatel selektiivsetel kemikaalidel (pestitsiidid, herbitsiidid jt.) võib olla looduslik kõrvaltoime teistesse, mittemärklaudorganismidesse (inimene, looduslikud eluvormid, mesilased jt.).