Skip to content

Geneetika sõnastik

mudel (ingl. Model)

  • by

Bioloogilise nähtuse matemaatiline kirjeldus või arvutiprogramm; samuti esemelised analoogid.

mudelorganism (ingl. Model organism)

  • by

Geneetilistes katsetes enameelistatud organism, kellel saadud katsetulemused on interpreteeritavad ja osaliselt ülekantavad ka teistele liikidele, sh. inimesele.

munajuha (ingl. Oviduct)

  • by

Lihaseline juha, mille sees liigub munarakk munasarjast emakasse. Munajuha ampullis toimub viljastumine.

mutaatortüved (ingl. Mutator strains)

  • by

Erakordselt kõrge mutatsioonisagedusega mikroobitüved. Tavaliselt defektsed DNA reparatsiooni või DNA polümeraasi korrigeeriva aktiivsuse osas.

mutant (ingl. Mutant)

  • by

1. Rakk või individuaalne organism, kelles ilmneb mutatsiooni tulemusel muutus. 2. Muteerunud geen.

mutatsioon (ingl. Mutation)

  • by

Organismi kindlas kromosoomilookuses toimuv DNA muutus. Terminit kasutatakse laiaulatuslikult, ta sisaldab nii punkt- kui ka kromosoommutatsioone (kromosoomide struktuuri muutus). Kromosoomistiku arvulisi muutusi nimetatakse genoommutatsioonideks.

muuton (ingl. Muton)

  • by

Mutatsiooni väikseim üksus, milleks on nukleotiidipaar. Piirkond (pidev koodonite järjestus), mis transleeritakse moodustuvasse polüpeptiidi.