Skip to content

Geneetika sõnastik

lehed -β (ingl. β-Sheets)

  • by

Valgu sekundaarstruktuuri tüüp, mis moodustub, kui helitseerumata polüpeptiid keerdub voltjalt tagasi (vahel korduvalt) ning kus paralleelsed polüpeptiidi piirkonnad hoitakse vesiniksidemete toimel koos kõrvutijäävate peptiidsidemete kaudu.

letaalne doos (ingl. Lethal dose)

  • by

Surma põhjustav kiirgusdoos. Teaduskatsetes kasutatakse kõrgete kiirgusdooside mõju uurimiseks 50%-list ellujäämistaset e. LD50.

leutsiini-tõmblukumotiiv (ingl. Leucine cipers)

  • by

Korduskogumid 7-aminohappelistest lõikudest, kus leutsiin on igas 7. positsioonis ning mis seostuvad leutsiinide kohalt teise samasuguse polüpeptiidi samasuguse motiiviga. Moodustub tõmblukusarnane struktuur.