Skip to content

Geneetika sõnastik

lehed -β (ingl. β-Sheets)

  • by

Valgu sekundaarstruktuuri tüüp, mis moodustub, kui helitseerumata polüpeptiid keerdub voltjalt tagasi (vahel korduvalt) ning kus paralleelsed polüpeptiidi piirkonnad hoitakse vesiniksidemete toimel koos kõrvutijäävate peptiidsidemete kaudu.