Skip to content

leptoteen e. leptoneem (ingl. Leptonema, leptotene)

  • by

Meioosi I profaasi esimene alafaas vahetult enne kromosoomide sünapsit, kus kromosoomid on kondenseerunud ja üksikult nähtavad selgete niidikujuliste struktuuridena (ehkki tegelikkuses koosneb iga niit kahest DNA-molekulist, sest DNA replikatsioon on juba toimunud). Leptoteenile järgnevad sügoteen, pahhüteen, diploteen ja diakinees.

Related Entries