Skip to content

Geneetika sõnastik

lac-operon (ingl. Lac operon)

  • by

E. coli laktoosioperon sisaldab promootorit (P), operaatorit (O) ja kolme struktuurigeeni. Struktuurigeenid kodeerivad ensüümide ß-galaktosidaasi (lacZ), β-galaktosiidi permeaasi (lacY) ja ß-galaktosiidi transatsetülaasi (lacA) sünteesi.

laik (ingl. Plaque)

  • by

Mikroobikultuuri kasvuplaadi hägusel kasvutsoonil (gasoonil) ilmnev läbipaistev laik, kus bakterid on viiruste poolt hävitatud.

laionisatsioon (ingl. Lionization)

  • by

Nimetus tuleneb Mary Lyoni nimest, kes kirjeldas esimesena, et emasimetajate rakkudes toimub ühe X-kromosoomi juhuslik inaktivatsioon.

lamell (ingl. Lamella)

  • by

Kaksikmembraanne struktuur, plaat või vesiikul, mis moodustub üksteisega paralleelselt asetsevatest membraanidest.