Skip to content

Geneetika sõnastik

liik (ingl. Species)

  • by

Bioloogilise klassifikatsiooni ja taksonoomia ühik. Liigiks nimetatakse üksteisega edukalt ristuvate isendite looduslikku populatsiooni või populatsioonide süsteemi, mis on teistest liikidest eraldatud territoriaalselt, käitumislikult ning ristumisbarjääriga.

liitvalgud (ingl. Fusion proteins)

  • by

Ühendvalk moodustub, kui kokku on viidud kahte valku kodeerivad DNA-järjestused ning selliselt transkriptilt sünteesitakse produkt.

linker (adapter) (ingl. Linker)

  • by

DNA-piirkond, mis ühendab üksteisega muid struktuurseid DNA-alasid. Histoon H1 seob tänu linkeralale üksteisega DNA nukleosoomsed struktuurid.

linnugripp (ingl. Bird flu)

  • by

Lindude gripiviiruse poolt põhjustatav haigus. Alatüüp H5N1 on pandeemse levikuga ning ülikõrge letaalsusega.

lipiid (ingl. Lipid)

  • by

Vees lahustumatu orgaaniline ühend. Liitlipiidid (rasvad, fosfolipiidid) koosnevad rasvhapete estritest glütserooliga. Lihtlipiidid on madalmolekulaarsed heterotsüklilised ühendid (steroidid, terpeenid).

liposoom (ingl. Liposome)

  • by

Kunstlikud, lipiidse kaksikkihiga kaetud vesiikulid (põiekesed), mida kasutatakse ravimite, valkude või nukleiinhapete rakku viimiseks.