Skip to content

Geneetika sõnastik

histoonid (ingl. Histones)

  • by

Aluseliste aminohapete poolest rikas kromosoomivalkude grupp. Osalevad kromosoomide DNA kokkupakkimisel ja geenide aktiivsuse regulatsioonil.

histoonide atsetüülimine (ingl. Histone acetylation)

  • by

Atsetüülgrupi lisamine nukleosoomi histooni lüsiini jäägile ensüümi histooni atsetüültransferaasi toimel. Atsetüülimine/deatsetüülimine muudab kromatiini struktuuri ja reguleerib sellega DNA transkriptsioonilist aktiivsust.