Skip to content

Geneetika sõnastik

hilised geenid (ingl. Late genes)

  • by

Mõõduka faagi lüütilist tsüklit (faagiosakeste moodustumist) määravad geenid. Hiliste geenide sisselülitamiseks on faag lambdal vaja üht hilinenud varase geeni produkti – Q-valku.