Skip to content

Geneetika sõnastik

heeliks (ingl. Helix)

  • by

Igasugune kruvijooneliselt spiraalne ruumiline struktuur (nt. DNA kaksikheeliks).

heeliks-pööre-heeliks-motiiv (ingl. Helix-turn-helix)

  • by

Kolm lühikest aminohapete ahela heeliksit on üksteise suhtes pööratud nendevahelise lühikese mitteheelikselise ahelaosa abil. C-terminaalsem kolmest heeliksist vastutab DNA-ga seondumise, ülejäänud kaks valgu dimeriseerumise eest.

heeliks, α-heeliks (ingl. α-Helix)

  • by

Valgu sekundaarstruktuuri tüüp. α-heeliks on jäik silinderjas struktuur, mis moodustub teineteisest kolme või nelja aminohappe kaugusel olevate peptiidrühmadevaheliste vesiniksidemete abil.

heem (ingl. Haeme)

  • by

Hapnikku siduv prosteetiline rühm hemoglobiinis ja muudes hemoproteiinides; koosneb heterotsüklilisest porfüriinist, mille keskel on raua-aatom.

hemaglutiniin (ingl. Haemaglutinine)

  • by

Gripiviiruse pinnal olev glükoproteiinne pinnaantigeen, mis moodustab naelakujulisi struktuure, mille abil seondubki viirus infitseeritava rakuga.

hemisügoot (ingl. Hemizygote)

  • by

Indiviid, kellel on ainult üks koopia geenist või kromosoomist, teine koopia puudub deletsiooni või suguliitelisuse tõttu.

hemoglobiin (ingl. Haemoglobin)

  • by

Rauda sisaldav ühendvalk selgroogsete erütrotsüütides. Tähtis hapniku transpordil kopsust (lõpustest) kudedesse. Vt. heem.

heterokromatiin (ingl. Heterochromatin)

  • by

Kromatiin, mis värvub tugevalt isegi interfaasis, olles tugevalt kokku pakitud olekus ja sisaldades tavaliselt väheste geenide kordusjärjestusi; geneetiliselt inaktiivne kromosoomiosa.

heterotroofid (ingl. Heterotrophs)

  • by

Organismid, kes toituvad teiste organismide poolt moodustatud orgaanilisest ainest, saades elutegevuseks vajaliku energia keemilise energia näol.