Skip to content

Geneetika sõnastik

hii-vorm (ingl. Chi forms)

  • by

Krossingoveri käigus toimuvad DNA mõlemas ahelas üksikahelalised katkemised ja taasühinemised, mille tulemusena moodustub DNA-ahelatest X-kujuline struktuur.