Skip to content

Geneetika sõnastik

hälve (ingl. Deviation)

  • by

Statistikas kõrvalekalle oodatavast väärtusest; kõrvalekalle normaalsest tüübist, jaotusest.

haplotüüp (ingl. Haplotype)

  • by

Tihedalt aheldunud geneetiliste elementide (nt. eri lookuste kindlate alleelide) järjestus kromosoomis, mis pärandub ühtse üksusena. Näiteks üksiknukleotiidse polümorfismi (SNP-d) saitide aheldusrühm.

HAT-sööde (ingl. HAT medium)

  • by

Selektiivsööde somaatiliste hübriidrakkude (nt. hübridoomide) esmaseks kasvatamiseks (sisaldab hüpoksantiini, aminopteriini ja tümidiini). Vt. hübriidrakud.