Skip to content

Geneetika sõnastik

hii-vorm (ingl. Chi forms)

  • by

Krossingoveri käigus toimuvad DNA mõlemas ahelas üksikahelalised katkemised ja taasühinemised, mille tulemusena moodustub DNA-ahelatest X-kujuline struktuur.

hilised geenid (ingl. Late genes)

  • by

Mõõduka faagi lüütilist tsüklit (faagiosakeste moodustumist) määravad geenid. Hiliste geenide sisselülitamiseks on faag lambdal vaja üht hilinenud varase geeni produkti – Q-valku.

histoonid (ingl. Histones)

  • by

Aluseliste aminohapete poolest rikas kromosoomivalkude grupp. Osalevad kromosoomide DNA kokkupakkimisel ja geenide aktiivsuse regulatsioonil.

histoonide atsetüülimine (ingl. Histone acetylation)

  • by

Atsetüülgrupi lisamine nukleosoomi histooni lüsiini jäägile ensüümi histooni atsetüültransferaasi toimel. Atsetüülimine/deatsetüülimine muudab kromatiini struktuuri ja reguleerib sellega DNA transkriptsioonilist aktiivsust.